جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

«آقاي عبدالحسين ديده ور » درسال 1320 درمحله ي «آبشار » تهران به دنيا آمدند.

Hdidevar2

دردوران كودكي تحت آموزش هاي پدرشان «ميرزا باقر ديده ور » با آداب جوانمردي مانوس شدند و به دليل علاقه ي وافري كه به ورزش داشتند تا دوران نوجواني و جواني در رشته هاي شنا ،فوتبال ،بوكس ،واليبال و كشتي فعاليت نمودند و تجربه كسب كردند و سرانجام كشتي پهلواني و ورزشهاي زورخانه اي و كشتي آزاد را به عنوان رشته ي تخصصي خود انتخاب نمودند.
محله ي «آبشار »كه درآن زمان محل زندگي چند تن از پهلوانان بنام تهران بود بستر مناسبي براي آموزش ايشان در زمينه کشتي پهلواني و ورزش هاي زورخانه اي به شمار مي رفت . آداب فتوت و مروت و كشتي پهلواني و ورزش هاي زورخانه اي را زير نظر «پهلوان حاج مصطفي طوسي » ،« پهلوان حاج احمد شريف »،« پهلوان حاج غلامعلي كنجكاو »‌،پهلوان حاج مصطفي نجات »و «پهلوان حاج باقري فروتن » آموزش ديدند و ترقي نمودند و مورد توجه اين پهلوان جوانمرد قرار گرفتند تا جايي كه در عنفوان جواني در  زورخانه هاي تهران صاحب ضرب و زنگ شدند و مورد تشويق پهلوانان و ورزشكاران قرار گرفتند تا به آنجا كه پهلوان حاج باقري فروتن انگشتر پهلوان حاج محمد صادق بلور فروش را (كه تا آن زمان نزد ايشان نگهداري مي شد ) به عنوان نشان لياقت پهلواني به ايشان اعطا نمودند . ايشان با ورود به ارتش ايران كشتي را تحت نظر جناب آقاي منصور رييسي، جناب آقاي جعفر خداوردي و جناب آقاي قاسم رايگان (نويسنده كتاب وزين گنجينه فنون كشتي آزاد و فرنگي )و كشتي فرنگي را زير نظر جناب آقاي محمد پذيرايي آموزش ديدند و چندين مقام قهرماني در مسابقات كشتي ارتش ايران و در سطح كشور كسب نمودند.
از سال 1358 با سمت مربي كشتي آزاد در سالن شماره 9 سازمان تربيت بدني (باشگاه شهيد عراقي ) مشغول به ارشاد و آموزش ورزشكاران مي باشند و دراين خلال مدتي را به سمت بازرسي زورخانه هاي كشور با سازمان تربيت بدني همكاري نمودند . ايشان همواره ورزش را درجه سوم اهميت پس از تحصيل و اشتغال عنوان مي دارند و معتقد هستند بايستي فن كشتي را پس از فهم كشتي آموزش داد و همواره از كلاس درس خود به عنوان كلاس فهم وفن ياد مي كنند .

Hdidevar1

ورزشكاراني كه تحت نظر ايشان آموزش ديده ان داراي رتبه هاي بالاي علمي ،اجتماعي و ورزشي مي باشند و همواره از ايشان به احترام ياد مي كنند . ايشان همچنين جهت اداي دين به ورزش باستاني ايران به آموزش رايگان ورزش هاي پهلواني و زور خانه اي در سطح زورخانه هاي منطقه مبادرت نموده اند كه مورد توجه و تقدير چندين سازمان و نهاد معتبر كشوري قرار گرفته است .آقاي عبدالحسين ديده ور درحال حاضر مديريت باشگاه شهيد عراقي را بر عهده دراند و همچنان به آموزش و ارشاد ورزشكاران مشغول مي باشند . درسال 1387 طي حكمي از اداره تربيت بدني حوزه جنوب شرق استان تهران به سمت سرپرست هيات بيماري هاي خاص منصوب گرديدند.
ايشان جهت تحكيم ارتباط اطرافيان با قرآن كريم اين كتاب مقدس را به زبان فارسي با خط خوش به رشته ي تحرير در آورده اند و همچنين كتابي در دست تاليف دارند به نام كتاب فهم وفن كه شامل هزار پند حكيمانه (و اشعاري از سروده هاي خودشان با مضامين عرفاني )و نهصد فن كهن كشتي پهلواني (كه سينه به سينه به ايشان رسيده است) مي باشد كه ان شاء الله طي چند ماه آينده آماده چاپ و نشر مي گردد. اين كتاب به پهلوانان ايران زمين تقديم خواهد شد .
بر آن شديم تا از اين عزيز بزرگوار جهت تعليم و آموزش جوانان و علاقه مندان در رشته کشتي باستاني استفاده نمائيم تا مهمترين هدف موسسه کهن بود که رشد و تعالي ورزش اول کشورمان ميباشد به عمل نزديکتر شود.

ورود کاربران