جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

«در دفع خدنگ ستم سركش ايام      بهتر زعنايات الهي سپري نيست »

Hdidevar2

 • فهم ؛ بدان و بكاربند : اگر پرسند (فتوت) چيست بگو با جوانمردي و آزادگي زيستن است . اگر پرسند چند قسم است . بگوسه قسم، قسمي با خلق، قسمي با خود، قسمي با حق .اگر پرسند كلماتي كه استاد، وقت ميان بستن بر شاگرد مي خواند چند است ؟ بگو دوازده اول – تولا به دوستان خدا .
 • دوم – تبرا از دشمنان خدا .
 • سوم – امر به معروف .
 • چهارم – نهي از منكر .
 • پنجم – عدل كردن .
 • ششم – دست از حسد برداشتن .
 • هفتم – شرايط فتوت دانستن و بجاي آوردن .
 • هشتم – جوانمردي كردن .
 • نهم- با پير ،مريد بودن .
 • دهم – مريد را پير بودن .
 • يازدهم – غالب را نازل بودن .
 • دوازدهم – نازل را غالب شدن .

اگر پرسند كه آداب شاگردان نو آمور چند است ؟ بگو آن هم دوازده :

 • اول – آنكه راستگو باشد.
 • دوم – آنكه پارسا و نيك معاش باشد .
 • سوم – نيكو سيرت و پاكيزه اخلاق باشد .
 • چهارم – نيك نيت باشد .
 • پنجم – در طاعت الهي تقصير نكند .
 • ششم –خدمت استادان به صدق كند .
 • هفتم – بر هيچ كس حسد نبرد .
 • هشتم – بخل نورزد و بخشنده باشد .
 • نهم – با ديگر شاگردان متفق باشد به دل و به زبان .
 • دهم – از دل ها محبت خرد .
 • يازدهم – به زور خود مغرور نباشد .
 • دوازدهم – به شكست خصم خوش دل نشود .

فن :
دراين بخش به آموزش فنون كشتي پهلواني چه آنهايي كه رايج است و چه آنهايي كه منسوخ شده است ، مي پر دازيم . اصولا يك سري از فنون به انواع گونا گون با ريزه كاري هاي بسياري كه هر مربي درهر شهري و به شكل خاص به شاگردان خود آموزش مي دهد ، اجرا مي شود . ما سعي مي كنيم تا آنجا كه امكان دارد به آموزش فن با روش هاي اجراي مختلف وبدل آن بپردازيم . البيه يادگيري اين فنون با استفاده از سيستم عكاسي و فيلمبرداري موثرتر خواهد بود كه اميد است با در اختيار قرار دادن امكانات به اين بخش ، امكان ثبت تصويري اين فنون نيز ميسر شود كه انشاالله در صورت در اختيار گذاشتن امكانات به اين بخش ،براي هر جلسه يك فن بطور كامل تدريس خواهد شد .
و اما دو پيشنهاد :
پيشنهاد اول : همانطور كه در جلسه اول آورده ايم ، در جاي جاي ايران كشتي به سبك و آئين هاي مربوط به آن خطه اجرا مي شده است . البته انواع كشتي هاي ديگري نيز وجود دارد كه قابل ارائه ميباشد . خوشبختانه هنوز پيشكسوتان و كهنه سواران در نقاط مختلف ايران هستند كه كشتي منطقه خود  را سينه به سينه از پهلوانان خطه خويش آموخته اند و فنون و سبك آنرا بخوبي مي شناسند . لذا پيشنهاد بنده اين است كه مسئولين ذيربط هر منطقه از پيشكسوتان منطقه خود دعوت بعمل آورند و فنون و آئين هاي اين ورزش كهن را از ذهن و سينه پهلوانان به روي كاغذ آورند تا اين فنون و روش هاي خاص از بين نرود و ميراثي براي طالبان امروز و فردا باشد چرا كه آيندگان دل به امروز ما بسته اند.
پيشنهاد دوم : همانطور كه در مجالس رسمي و غير رسمي بارها و بارها توسط دوستداران ورزش هاي زورخانه اي عنوان گرديده است ،پيشنهاد ميگردد روزي را تحت عنوان « روز ورزشهاي زورخانه اي » در سررسيد كشور درج نمايند تا بهانه اي باشد براي پاسداشت و گرايش به اين ورزش كهن.
توضيح ديگر اينكه در سه تمدن قديمي : ورزش ، تمركز ذهن و عبادت در كنار هم انجام ميشده است كه اين ورزشها عبارت بودند از : يوگا ،ورزشهاي رزمي شرق آسيا و ورزشهاي زورخانه اي ايران.
اكنون كه يوگا و ورزشهاي رزمي شرق آسيا در جهان شناخته شده ميباشد و كلاسهاي آمورشي اين ورزشها در سر تا سر جهان پذيراي ورزشكاران و علاقه مندان مي باشد، جا دارد تا با تلاش دوستداران و مسئولين گرامي اقدامات لازم جهت شناسايي وفرا گير نمودن ورزش كهن ايران ، به جهان، با سرعت بيشتر انجام گردد .


    ادامه دارد...

 

ورود کاربران