جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

فرزند هنر باش نه فرزند پدر **** فرزند هنر زنده كند نام پدر 

Hdidevar2

قصد داريم تا دربخش كشتي پهلواني ،هم از آداب پهلواني بگويم و هم از كشتي پهلواني، از پهلوان بگويم و اينكه پهلوان كيست و بايستي چه خصوصياتي داشته باشد ، از فنون كشتي پهلواني بگويم و اينكه زور دركشتي درچه جايگاهي است و چگونه مي توان با اجراي صحيح فن حريف، را مغلوب كرد .

در چند جلسه اول توضيحاتي كه لازم به نظر مي آيد را مورد بحث قرار خواهيم داد و پس از آن هر جلسه به آموزش فن هاي كشتي پهلواني و آيين فتوت روي مي آوريم تا علاقمندان هم بافنون كشتي پهلواني آشنا گردند و هم با فهم آن كه همان آداب فتوت و جوانمردي مي باشد .

كشتـي 

زرتشييان هنگام غروب آفتاب كمربندي به كمرخود مي بستند و درمقابل آتش دعا مي خواندند ، آن كمربند «كشتي » ناميده مي شد  و كشتي هم از همين كلمه آمده و به معني كمر يكديگر را گرفتن مي باشد .

آنچه از شواهد تاريخي پيداست اولين نشانه هاي كشتي مربوط به كشور پهلوان خيز ايران است . درايران قديم كشتي گرفتن و زور آزمايي كردن اهميت بسيار داشته و بر اين اساس كشتي از دير باز با شرايط و خصوصيات و قوانين خاص هر خطه از كشور ايران اجرا مي شده كه البته قواعد و آداب و رسوم محل هر منطقه دراين ورزش تاثيرات بسزايي داشت است .

از مشهور ترين كشتي هاي مناطق ايران مي توان به كشتي هاي زير اشاره كرد : 

1- كشتي باچوخه در سراسر خراسان به ويژه قوچان ،نريمان و اسفراين 

2- كشتي گرش در مناطق تركمن نشين 

3- كشتي لوچو در روستاهاي مازندران 

4- كشتي گيله مردي در گيلان .

5- كشتي آشيرما در آذربايجان شرقي 

6 –كشتي بغل به بغل در قزوين 

7- كشتي زوران پاتوله دركردستان 

8- كشتي لري درلرستان 

9- كشتي جنگ در اليگودرز 

10- كشتي كمربندي در اصفهان 

11- كشتي لشكر كشتي دريزد 

12- كشتي دسته بغل درفارس به و يژه درارسنجان 

13- كشتي عربي درميان ايلات و عشاير خوزستان 

14- كشتي كج «گردان» درسيستان و بلوچستان به ويژه در روستاهاي زابل.    

 اين است كه كشتي در سنت ما ايرانيان ريشه دواييده و تبديل به يك ورزش ملي شده است. 

و اما كشتي پهلواني و اقسام آن :

پهلواني پيش از آنكه يك ورزش باشد يك فرهنگ غني است .

كشتي پهلواني از نوعي كشتي است كه درآن هر يك از دو نفر تلاش مي كنند با زور و فن پشت ديگري را به زمين برساند و يا با اجراي فن مناسب خاص اين كشتي امتياز لازم را كسب كنند . اين ورزش از قديم درزورخانه ها رواج داشته ولي مسابقات كشتي زور خانه اي رفته رفته به خارج از گود زورخانه منتقل شده است . 

انواع كشتي پهلواني :

  1. كشتي دوستانه : كه بخاطر تمرين و مرور فن با اجازه مياندر يا پيش كسوت انجام مي شود
  2. كشتي خصمانه :به تقاضاي يكي از دو حريف و موافقت پيش كسوت انجام مي شود.
  3. كشتي دوره اي : پس ازخاتمه ورزش در زورخانه و مراسم دعا كسي كه به قدرت خود اطمينان داشته باشد، دست خود را بطرف  حاضران دراز مي كندتا هركس مايل است به وسط گود بيايد و با او كشتي بگيرد .
  4. كشتي پهلواني : اين نوع كشتي معمولا بين برترين كشتي گيران آن شهر يا بين شهرهاي ديگر برگزار  مي شود وطي تشريفاتي در حضور پيشكسوتان ورزش محل ، قدم به ميدان مي گذارند .
  5. كشتي ميداني : كشتي ميداني كه امروز به كشتي پهلواني معروف شده در خارج از گود زور خانه براي تعيين پهلوانان كشور برگزار مي شود. 

ادامه دارد ... 

ورود کاربران