جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

در پهن كره خاكي همواره نوابغ و نوادر بزرگ و نام آوري ظهور يافته اند كه هر يك دركار خود براي علاقه مندان و دوستداران آن حرفه نماد و اسوه بوده اند.

Zoorkhaaneh 4

ورزش نيز همانند ساير علوم و فنون از اين قاعده كلي مستثني نيست و درخشش اختران تابناك همواره درطو ل تاريخ زينت بخش آسمان اين عامل پر ارزش و سازنده روح و جسم انسان بوده است و دراين راستا ميهن قهرمان پرور ما ايران از دير باز ،پهلوانان ،گردان و سلحشوران پر آوازه و مبارزي را در دامان ارزشمند خويش پرورانده است كه خصوصيات بارز روحي ، معنوي ،صفات وسجاياي اخلاقي ايشان با بهره گيري از قدرت بازوان و توان فوق العاده جسمي موجبات رفاه و آسايش مردم و پيشرفت و ترقي و تعالي كشور را در ابعاد و شئون مختلف فراهم ساخته است ،كه اين نعمت هاي خدا دادي اكثراً در وجود پهلوانان و جود داشته است كه درعين زورمندي و پهلواني، خصايص پسنديده اي همچون تقوا و پرهيزكاري، راستي و درستي، امانت داري، افتادگي و ارزشهاي والاي انساني را اساس و مبناي كردار و رفتارشايسته خود قرار داده و با ازخود گذشتگي و شهامت و شجاعت در راستاي مصالح و منافع عامه مردم گام برداشته ،به همين سبب مورد توجه افراد جامعه قرار گرفته اند .
پهلوانان واقعي كشورمان هيچ گاه اسير حوادث و دچار آفت مال اندوزي و ثروت نشده اند و كسب مقام و جايگاه آنها را آلوده نساخته و درنهايت زرق و برق دنيا نتوانسته است آنها را از راه مستقيم و حقيقت جويي دور كند و پيوسته در مدار ايمان و عدالت و فتوت قدم برداشته اند. درجنگ ها پيشرو همگان بوده و در ايام صلح نيز حافظ امنيت شهرها و كوي و برزن ها بوده اند ، بدون مزد و منت. و در همه حال يارو ياور مظلومان و دشمن ستمگران و زور گويان بوده اند و براي سرافرازي تاريخ و ترويج فضايل اخلاقي و رواج سنت هاي با ارزش و الگوهاي برجسته، اين فضايل را  به نوعي در زندگي نامه ها يشان نشان داده اند كه براي نسل جوان كشور قابل پذيرش گرديده است.

ورود کاربران