جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

نايب رييس فدراسيون ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي كشور در همدان عنوان نمود: هم اكنون كار ساخت 180 زورخانه جديد در سطح كشور اجرايي شده است.

Zorkhane2

نورالله هدايتي" روز شنبه در حاشيه برگزاري مجمع انتخاب رييس جديد هيات ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي استان همدان بيان كرد : ساخت اين تعداد زورخانه نشان از توجه مسوولان به توسعه اين رشته ديرينه و فراهم ساختن شرايط توسعه آن است. وي اضافه كرد: خوشبختانه ديدگاه مردم به ورزش زورخانه اي همواره مثبت و حمايتي بوده و بايد اين روند با گسترش برنامه هاي متنوع توسعه يابد.هدايتي بيان داشت: زورخانه ها به عنوان مكاني براي غني سازي روحيه پهلواني در بين جوانان بسيار حايز اهميت است.نايب رييس فدراسيون ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي كشور، توسعه اين ورزش در بين استان ها و نيز كشورهاي مختلف را از عمده برنامه هاي اين فدراسيون عنوان كرد.
هدايتي افزود: خوشبختانه كشورهاي متعددي علاقه خود را به راه اندازي اين رشته سنتي و پهلوان پرور نشان داده اند و فدراسيون ايران نيز از هيچ كوششي براي ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه اين رشته ورزشي دريغ نخواهد كرد.
وي اظهار داشت: ورزش زورخانه اي جدا از روحيه پهلواني و سالم سازي جوانان، با برگزاري جشن هاي خيريه گلريزان به كمك اقشار آسيب پذير جامعه آمده است.
وي افزود: توسعه اين رشته ورزشي بايد در راس برنامه هاي هيات هاي استاني و شهرستاني قرار گيرد و مسوولان اجرايي نيز بايد در راستاي احداث زورخانه هاي جديد اقدامات لازم را صورت دهند.
مجمع رسمي انتخاب رييس هيات پهلواني و زورخانه اي همدان روز شنبه با حضور نايب رييس فدراسيون كشوربرگزار شد و"عبدالله كاظمي روشن" با كسب 14 راي از 17 راي ماخوذه به مدت چهار سال در اين سمت ابقا شد.
كاظمي روشن بيش از 20 سال است كه به عنوان رييس هيات پهلواني و زورخانه اي استان همدان فعاليت دارد.
مديركل تربيت بدني همدان در اين نشست با تمجيد از عملكرد هيات پهلواني و زورخانه اي استان همدان گفت: اين هيات در سال جاري موفق به كسب 32 مدال رنگارنگ در مسابقات كشوري شده است.
"سيدعبدي افتخاري" با تاكيد بر اينكه ورزش پهلواني و زورخانه اي به عنوان ريشه دارترين ورزش كشور بايد همواره مورد حمايت و گسترش در جامعه قرار گيرد، بيان داشت: توسعه زورخانه ها با هدف غني سازي و جذب جوانان به اين رشته سنتي بايد مورد اهميت واقع شود.
وي افزود: ورزش زورخانه اي سمبل پهلواني و منش جوانمردي است و از اين رو ترويج آن در بين ورزشكاران امري مهم تلقي مي شود.
افتخاري هم چنين با تاكيد بر توسعه اين ورزش در سطح شهرهاي استان همدان گفت: بايد با برنامه ريزي منسجم زمينه توسعه بيشتر ورزش زورخانه اي در شهرهاي بزرگ و كوچك استان را فراهم سازيم.
مجمع انتخاب رييس هيات ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي استان همدان داراي دو نامزد احراز پست رياست بود.

ورود کاربران