چهارشنبه 23 آبان 1397 Wednesday 14 November 2018

غلامرضا محمدی یکی از مفاخر کشتی کشورمان که سرمربیگری تیم ملی را بعهده گرفته است در مصاحبه با سایت فدراسیون از کمبود بودجه و امکانات سخن گفت و عقیده داGholamreza Mohamadi2رد زنگ خطر کشتی به صدا در آمده است و شکست تیم جوانان رانیز پیامد این امر دانست  و شاید شکست تیم ملی در مسابقات جهانی روسیه نیز دور از ذهن نباشد.
نکته ای که محمدی باید لحاظ کند این است که ایشان سرمربی تیم ملی است نه سخنگوی رئیس فدراسیون !
قابل پیش بینی بود که مسئولان فدراسیون شکست جوانان را گردن مدیریت کلان ورزش و کمبود بودجه بیندازند ، ولی اینبار مربیان تیم ملی به جای آقای یزدانی خرم این مسئولیت خطیر را عهده دار شدند.
این سئوال را از آقای غلامرضا محمدی می پرسیم: آیا کمبود امکانات اثرات مخربیتری از لغو انتخابیها ، گزینش ملی پوشان بر اساس تفکرات انفرادی  ، کنار گذاشتن ملی پوشان سال قبل به دلایل شخصی ، انتخاب تیم آسیایی از تیم نفت در لیگ برتر (با یک یار غرضی ،رضا یزدانی ) که شما و همکارانتان این تیم را در لیگ و آسیایی شرکت دادید و ... ، دارد.
آقای غلامرضا محمدی شما قهرمان بزرگی هستید و صاحب ارزش و اعتباری خاص نزد جامعه کشتی ، با پیروی بدون تفکر از شخص رئیس فدراسیون عملکردتان را در کشتی ایران خدشه دار نکنید ، چرا که شما عضو جامعه کشتی هستید و آقای یزدانی خرم از خانواده کشتی نیست و پس از پایان دوران ریاستش بدون هیچ پاسخگویی به اهالی کشتی ، تنها به اسمی مبدل میشود در تاریخ کشتی ایران.   

ورود کاربران