جمعه 30 فروردين 1398 Friday 19 April 2019

خبر مهمي كه به نوعي توجيه فدراسيون كشتي است ساعاتي قبل منتشر شد و آن هم حضور سامان طهماسبي دارنده دو مدال برنز جهان در اردوي تيم ملي فرنگي است ،اين سئوال به ذهن ميرسد كه آيا اين دعوت تحت تاثير اخبار و مسائل حاشيه اي هفته هاي گذشته مبني بر تغيير مليت طهماسبي در كشور آذربايجان بوده و يا اينكه مهارت و شايستگي طهماسبي دليل دعوتش در اردوست.
با دلايلي كه محمد بنا سرمربي تيم ملي بيان كرده جاي بسي تامل است كه شايد دعوت از طهماسبي صرفا جهت پايان دادن به حواشي منفي كشتي فرنگي باشد !S%20tahmasebi

حال اينكه اگر مسئولين فدراسيون با اين استدلال و جهت كم كردن فشار  و بار مسئوليت سامان را به اردو دعوت كرده باشند ، كار اشتباهي را انجام داده چرا كه اين امر اثرات مخربتري از حواشي اين چند هفته را در آينده خواهد داشت.
اميدواريم افرادي دلسوز در اين فدراسيون به فكر استعدادهايي چون طهماسبي باشند ، تا چنين شرايطي براي ديگر قهرمانان مظلوم كشور نظير ميرزائي ، ابراهيمي ، بذري و ... پيش نيايد كه افسوس خوردن در آن زمان هيچگاه مثمر ثمر نخواهد بود و تنها پيامد غرض ورزيهاي عدهاي در راس امور فدراسيون نابودي كشتي خواهد بود و نسل سوخته اي از نامداراني كه مي توانستند ايران اسلامي را صاحب افتخار نمايند. 

ورود کاربران