جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

با بررسی شش دوره از مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در می یابیم که به جز تعداد معدودی تیمهای بخش دولتی ، اکثریت تیمها بعد از یکسال ، دیگر تمایلی برای شرکت در این مسابقات ندارند و این امر از عدم برنامه ریزی و نبود ثبات نشات میگرد . تیمهایی نظیر صنام،پرسپولیس،پیام ارتباطات،جویبار لوله،پاس،دانشگاه آزاد و در آخر تیم نامداری چون گراد که با اسپانسر خصوصی سال قبل به قهرمانی دست پیدا کرد، ولی به علت انجام ندادن تعهدات فدراسیون مبنی بر اعزام به یک تورنومنت خارجی میلی برای شرکت در لیگ بی برنامه و آشفته امسال را نداشت.

با توجه به هشدار تمامی کارشناسان و دلسوزان ورزش کهن هیچ اقدام اساسی صورت نگرفته و عملکرد معکوس و منفی مسئولین فدراسیون این مسابقات را از ارزش واقعی دور کرده ، جابجائی در سطح رئیس کمیته لیگ ،برگزاری سریع برای زودتر تمام شدن لیگ ، نقض آشکار اساسنامه لیگ (قانون محدودیت استفاده از ملی پوشان) ، عدم انجام تعهدات فدراسیون و ... از عوامل مختلف دلسردی تیمهای شرکت کننده و سردی مسابقات لیگ است.
امید آن میرود که دوره بعد از ریاست آقای یزدانی خرم ،شخص دلسوز و اهل کشتی این معضل را برطرف نماید.
سابقه برگزاری شش ودوره از مسابقات لیگ را به نقل از سایت فدراسیون مشاهده میکنیم.
اولين دوره (جام جهان پهلوان عبداله موحد سال 1382 – تعداد شركت كننده 10 تيم):

مقام اول: پاس تهران

مقام دوم دانشگاه آزاد اسلامي

مقام سوم: راه‌آهن خراسان

مقام چهارم: صنام مازندران

دومين دوره (جام پورياي ولي سال 1383 – تعداد شركت كننده 11 تيم):

مقام اول: نفت تهران

مقام دوم: راه‌آهن

مقام سوم: پاس تهران

مقام چهارم: پرسپوليس تهران

سومين دوره (جام رياست جمهوري سال 1384- تعداد شركت كننده 11 تيم):

مقام اول: نفت تهران

مقام دوم: پاس تهران

مقام سوم: جويبار لوله

مقام چهارم: پيام ارتباطات

چهارمين دوره (جام پيامبر اعظم (ص) سال 1385- تعداد شركت كننده 10 تيم):

مقام اول: دانشگاه آزاد اسلامي

مقام دوم: نفت تهران

مقام سوم: راه‌آهن خراسان

مقام چهارم: گل‌گهر سيرجان

پنجمين دوره (جام شهداء – بزرگداشت برادران شهيد پورزند و شادروان علي‌اعظم مهدي‌پور سال 1386 – تعداد تيم‌هاي شركت كننده 8 تيم):

مقام اول: نفت تهران

مقام دوم: صنايع و معادن همدان

مقام سوم: راه‌آهن خراسان

مقام چهارم: گاز مازندران

ششمين دوره (جام شهداء- بزرگداشت برادران شهيد پورزند- سال 1387- تعداد تيم‌هاي شركت كننده 11 تيم):

مقام اول: گراد

مقام دوم: گاز مازندران

مقام سوم: راه‌آهن خراسان

مقام چهارم: صدراي زيرآب

هفتمين دوره اين رقابت‌ها با شركت 8 تيم با نام جام ولايت از دوم آذرماه 1388 آغاز مي‌شود.

 

ورود کاربران