جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

منصور مهديزاده پيشكسوت كشتي كشورمان در رابطه با عناوين كسب شده در رقابتهاي جهاني كشتي در دانمارك گفت: درخشش كشتي گيران كشورمان در پيكارهاي جهاني نبايد ما را از رويدادهاي بين‌المللي آتي غافل كند. 13820626 Jomhori Islami 16 Warzeshi 10 1

قهرمان اسبق كشتي ايران و جهان روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا خاطر نشان ساخت: ملي پوشان كشتي ايران در هر دو رشته آزاد و فرنگي به نتايج قابل ملاحظه‌اي در دانمارك دست يافتند اما واقعيت كشتي اين است كه بايد اين موفقيت‌ها را فراموش كرد و به فكر تكرار و تداوم آن در رقابتهاي بعدي بود.

مهديزاده ادامه داد: مربيان تيم ملي علاوه بر حفظ و تقويت قهرمانان فعلي مي بايست فرانگر بوده و همه چيز را در قالب همين ملي پوشان اعزامي به دانمارك نبينند. پشتوانه‌سازي يكي از عوامل اصلي موفقيت كشتي است كه اگر جاي خود را به نتيجه گرايي بدهد با سقوط و افت ورزش همراه خواهد بود.

پيشكسوت كشتي كشورمان كه روزهاي پر فراز و نشيبي را در رقابتهاي جهاني و المپيك تجربه كرده است، گفت: اگر طالب تداوم اين نتايج در رقابتهاي جهاني روسيه و المپيك لندن هستيم بايد با يك برنامه مدون و كارشناسي شده حركت كنيم و از هم اكنون با بسيج تمامي امكانات به افق روشن كشتي بنگريم.

ايران پيشينه و سابقه درخشاني در كشتي جهان دارد و بايد همواره جايگاه خود را حفظ كند.

وي در پايان گفت: خوشبختانه پيروزي‌هاي اخير به نوعي مردم ورزش دوست ايران را با كشتي آشتي داد و ناكامي‌هاي قبلي را به فراموشي سپرد.

ورود کاربران