جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

تيم صنايع و معادن همدان كه در فينال سال قبل دريك رقابت ميلي متري با تيم نفت به مقام دوم قناعت كرد ، با آّن سرمايه هاي بومي خود و با برنامه ريزي و تلاش كادر فني بار ديگر نام همدان  را در عرصه كشتي برسر زبانها انداخت . 

Koshti2

در ليگ امسال درپي رايزنيهاي مسئولين گراد بدنه اصلي تيم صنايع و معادن همدان به گراد پيوست و سه نفر از زحمتكشان كشتي همدان آقايان جواد  نوروزي ،امير عفراتي و مهرداد سعدي نژاد به اتفاق مربي  با انگيزه و جواني چون مجيد خدائي با بهره گيري از نفراتي شاخص ،گراد تهران را جزء تيماي قدرتمند ليگ برتر قرار دادند .

مسابقه اين هفته تيمهاي نفت و گراد با تمام حساسيتها و حاشيه ها برگزار شد و تيم گراد با برنامه ريزي و آناليز تخصصي تك تك اوزان نتيجه دور رفت را تكرار كرد و تيم صاحب نام و پر قدرت نفت را متحمل شكست سنگين كرد .

كشتيهاي صادق گودرزي ،جمال ميرزائي و سعيد ابراهيمي حاكي از تلاش و بينش كادر فني كراد دارد كه نشان مي داد آناليزورهاي اين تيم تا كنيك مناسبي براي هر مسابقه اتخاذ كرده بودند، به هر حال به تمامي اعضاء هر دو تيم خسته نباشيد مي گوييم ،چرا كه ديداري مهيج و جوانمردانه در  حضور خيل عظيم عاشقان كشتي برگزار گرديد و نويد روزهايي خوش براي كشتي ايران را دارد .در آخر از كادر فني مجرب و متعهد گراد اين انتظار مي رود كه در ديدار هفته بعد در مقابل صدراي زير آب با تمام قوا ظاهر شوند تا اولا به شايعاتي كه درحواشي ليگ به گوش مي رسد خاتمه دهنده و ثانيه مرحله نيمه نهائي جايگاه شايستگان باشد .

ورود کاربران