جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

عليرضا رضايي تنها دارنده مدال سنگين وزن المپيك كه خيلي دير به جمع تيم نفت پيوست از عملكرد بعضي از كشتي گيرانش و داوران اظهار نارضايتي كرد .

Koshti2

تيم نفت كه عزم خود را براي تكرار قهرماني سال قبل جزم كرده بود نتوانست از سد گراد عبور كند و صعودش به مرحله بعد در گرو ديدار هفته بعد گراد و صدرا است .

البته نتايج بدست آمده از شايستگي كادر فني بالاخص عليرضا رضايي و محمد طلائي كسر نخواهد كرد ،چرا كه اين دو قهرمان پر افتخار دركنار سازنده اي چون مرتضي لطيفي و بهنام طيبي تمامي تلاش خود را به كار بستند و بعضي مسائل داخلي دراردوي تيم نفت اين نتايج را رقم زد .

سخن را كوتاه مي كنيم و اميد آن را داريم كه در هفته بعد شاهد كشتيهاي جوانمردانه اي باشيم تا تيمهاي صعود كننده به مرحله بعد بدون هيچ حرف وحديثي ديدار هاي  جذابي را در حد و اندازه هاي ليگ برتر برگزار كننده.

ورود کاربران