چهارشنبه 29 خرداد 1398 Wednesday 19 June 2019

Coachlogo اسامی مربیان برتر کشتی آزاد و فرنگی در سال 93-92

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی و طبق عملکرد مربیان سازنده مربیان سازنده کشور انتخاب شدند.

 

کشتی آزاد بزرگسالان:

ردیفاستاننام مربیامتیاز در رده بزرگسالانامتیاز در رده جوانانامتیاز در رده نوجوانانمجموع امتیاز
1مازندرانعلی شکری2748325382
2مازندرانعلی خدایی1564037233
3مازندرانعزیز واگذاری129330162
4مازندرانمجید محمدی11700117
5مازندرانحسین نقیبی11217795384
6تهراناکبر فلاح906045195


کشتی فرنگی بزرگسالان:

ردیفاستاننام مربیامتیاز در رده بزرگسالانامتیاز در رده جوانانامتیاز در رده نوجوانانمجموع امتیاز
1فارسمحمد علی چمیانی364209321894
2قمروح اله میکائیلی255208191654
3خوزستانمهرزاد اسفندیاری فر23700237
4مازندرانهاشم میرزاده1548264300
5مازندرانبختیار تقوی نیا13720272411
6مازندرانمجید رمضانی921725269

 

 

 

 

 

 

 


 

 

کشتی آزاد جوانان

ردیفاستاننام مربیامتیاز در رده بزرگسالانامتیاز در رده جوانانامتیاز در رده نوجوانانمجموع امتیاز
1مازندرانحسین نقیبی11217795384
2مازندرانعلی شکری2748325382
3تهراناکبر فلاح906045195
4تهرانمحمود درویش4602488
5مازندرانمحمود حسن نیا864588219
6تهرانمهدی قاسمی جو045128173

کشتی فرنگی جوانان

ردیفاستاننام مربیامتیاز در رده بزرگسالانامتیاز در رده جوانانامتیاز در رده نوجوانانمجموع امتیاز
1فارسمحمد علی چمیانی364209321894
2قمروح اله میکائیلی255208191654
3مازندارنبختیار تقوی نیا13720272411
4مازندرانمجید رمضانی921725269
5تهرانبهروز حضرتی پور2411128163
6خوزستانمیر حسین قیطاسی092121213

 


کشتی آزاد نوجوانان

ردیفاستاننام مربیامتیاز در رده بزرگسالانامتیاز در رده جوانانامتیاز در رده نوجوانانمجموع امتیاز
1تهرانمهدی قاسمی جو045128173
2مازندرانمحمود حسن نیا864588219
3مازندرانحسین نقیبی11217795384
4تهراناکبر فلاح906045195
5مازندرانمحمد حسین دباغی4804391
6مازندرانستار صرفه جو004242

 


کشتی فرنگی نوجوانان

ردیفاستاننام مربیامتیاز در رده بزرگسالانامتیاز در رده جوانانامتیاز در رده نوجوانانمجموع امتیاز
1فارسمحمد علی چمیانی364209321894
2خوزستانفرزاد ایمان علی زاده00211211
3قمروح اله میکائیلی255208191654
 خوزستانمیر حسین قیطاسی092121213
3تهرانپیمان مرادی404080124
5مازندرانبختیار تقوی نیا13720272411

 نفر برتر در رشته کشتی آزاد در تمامی رده های سنی  

استاننام مربیامتیاز در رده بزرگسالانامتیاز در رده جوانانامتیاز در رده نوجوانانمجموع امتیاز
مازندرانحسین نقیبی11217795384


نفر برتر در رشته کشتی فرنگی در تمامی رده های سنی  

استاننام مربیامتیاز در رده بزرگسالانامتیاز در رده جوانانامتیاز در رده نوجوانانمجموع امتیاز
فارسمحمد علی چمیانی364209321894


قوانین و ضوابط انتخاب مربیان برتر

با هدف تحقق مفاد بند پانزده از ماده سوم اساسنامه فدراسیون ‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران مورخ 1381/02/11 و نظر به ضرورت ارزشیابی از عملکرد سالانه کشتی‌گیران و مربیان سازنده‌ی کشور، بر مبنای سیاست‌های فنی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، همچنین قدردانی و توجه به فعالیت‌ها و زحمات کشتی‌گیران و مربیان سازنده‌ در اجرای قوانین و ضوابط فنی مندرج در فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی کشور، «طرح رتبه‌بندی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر کشور در هر سال فنی» بر مبنای مفاد جدول و بندهای ذیل ارائه می‌شود:
الف: تعیین مربیان سازنده‌ی برتر سال در کشتی آزاد و فرنگی(به تفکیک)
1- مبنای تعیین مربیان سازنده، اعلام کشتی‌گیران ذیربط، تایید هیات کشتی استان مربوطه، و در نهایت تایید کمیته مربیان کشتی کشور خواهد بود.(مستند و مکتوب)
2- مربی سازنده‌ی برتر در هر رده سنی و در هر رشته مربی سازنده‌ای است که جمع امتیازات کسب شده کشتی‌گیران وی در هر رقابت اعم از داخلی یا خارجی(برمبنای جدول ذیل) بعلاوه امتیازات فنی مبتنی بر جایگاه فنی رقابت‌های ذیربط در جدول مذکور، از سایر مربیان سازنده‌ در آن رده سنی و در هر رشته در یک سال فنی برتر باشد.

 

ردیفنوع رقابت

امتیاز مبتنی بر جایگاه فنی

هر رقابت

توضیحات
1المپیک12امتیاز حضور هر کشتی‌گیر در این رقابت برای کشتی‌گیر مذکور  و  مربی ذیربط
2جهانی10//
3بازی‌های آسیایی8//
4جام جهانی8//
5آسیایی7//
6تورنمنت تدارکاتی درجه یک6//
7تورنمنت تدارکاتی درجه دو5//
8تونمنت‌های تدارکاتی درجه 3 به بعد4//
9قهرمانی کشور8//
10انتخابی تیم ملی نهایی8//
11جام تختی و یادگار امام(ره)10//
12رقابت‌های عمومی5//
13رقابت‌های پهلوانی کشور(بی‌وزن)8//
14رقابت‌های انتخابی استان برای حضور در قهرمانی کشور4امتیاز حضور هر کشتی‌گیر در این رقابت برای کشتی‌گیر مذکور  و  مربی ذیربط
رقابت‌های انتخابی استان برای حضور در رقابت‌های عمومی کشور(اپن)4امتیاز حضور هر کشتی‌گیر در این رقابت برای کشتی‌گیر مذکور  و  مربی ذیربط

3- مربیان سازنده‌ای مشمول امتیازات حاصل از رتبه‌بندی فوق‌الذکر خواهند شد که حداقل دارای یک کلاس فعال در رشته‌ی کشتی(آزاد و فرنگی) ذیربط، در یکی از رده‌های سنی( نونهالان-نوجوانان-جوانان-بزرگسالان) در استان مربوطه باشند. مستند مرتبط با این بند می‌باید به تایید هیات کشتی استان ذیربط، و در نهایت کمیته مربیان کشتی کشور برسد.
4- محدوده زمانی تعیین مربیان سازنده‌ی برتر کشور یک سال فنی خواهد بود. هر سال فنی از ابتداء رقابت های استانی مرتبط با رقابت‌های قهرمانی کشور آغاز، و تا انتهای رقابت‌های المپیک، یا جهانی، و یا بازی‌های آسیایی در سال بعد ادامه دارد.
5- مربیان سازنده برتر در هر رده سنی و در هر رشته(آزاد و فرنگی) به تفکیک معرفی خواهند شد.
6- بمنظور تشویق هریک از مربیان سازنده برتر در هر رده سنی و در هر رشته در انتهای هر سال فنی، معادل ده سکه طلا به مربی ذیربط تعلق خواهد گرفت. هریک از مربیان برتر یاد شده به همراه تیم‌های اعزامی به تورنمنت‌های بین‌المللی، در رده سنی و رشته‌ی کشتی مرتبط اعزام خواهند شد. مربیان سازنده‌ی برتری که در رتبه‌های دوم و سوم در هر رده سنی در دو رشته آزاد و فرنگی قرار می‌گیرند ضمن معرفی عمومی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
7- مربیان سازنده‌ برتر سال در تمامی رده‌های سنی و در دو رشته آزاد و فرنگی به تفکیک، به مدت یکسال (12 ماه) پس از اتمام سال فنی، ماهانه مبلغ بیست میلیون ریال( بعنوان حق‌الزحمه آموزشی) از فدراسیون کشتی دریافت می‌نمایند.
8- مربیان سازنده‌ی برتر موضوع بند هفت فوق الذکر که سه سال پیاپی در جایگاه مربی سازنده‌ی برتر سال کشتی کشور در رشته کشتی آزاد یا فرنگی(به تفکیک) قرار می‌گیرند، بمدت 10سال از امتیاز حق‌الزحمه آموزشی مذکور از سوی فدراسیون کشتی بهره‌مند خواهند شد.

ب: چگونگی رتبه‌بندی کشتی‌گیران برتر سال در رده‌ی سنی بزرگسالان در دو رشته‌ی آزاد و فرنگی(به تفکیک)
1- تعیین کشتی‌گیران برتر هر وزن و در هر رشته(‌آزاد و فرنگی به تفکیک)، بر مبنای کسب امتیازات حاصل از جایگاه فنی حضور در هر رقابت بر مبنای جدول فوق‌الذکر، بعلاوه امتیازات ناشی از نتایج فنی حاصل از فعالیت کشتی‌گیر ذیربط در رقابت‌های مندرج در جدول فوق‌الذکر برای وی، صورت می‌پذیرد.
2- محدوده زمانی تعیین کشتی‌گیران برتر هر وزن در هر رشته (آزاد و فرنگی به تفکیک) در کشور، یک سال فنی خواهد بود. هر سال فنی از ابتداء رقابت های استانی مرتبط با رقابت‌های قهرمانی کشور آغاز، و تا انتهای رقابت‌های المپیک، یا جهانی، و یا بازی‌های آسیایی در سال بعد ادامه دارد.
3- کشتی‌گیران برتر هر وزن در هر رشته (آزاد و فرنگی به تفکیک) در رده سنی بزرگسالان پس از اتمام هر سال فنی، معادل 5 سکه طلا جایزه دریافت می‌نماید.
4- کشتی‌گیر برتر هر سال فنی در دو رشته آزاد و فرنگی به تفکیک، بر مبنای امتیازات اخذ شده مذکور، معادل 30 سکه طلا جوائز دریافت خواهد نمود.

ج- فدراسیون کشتی(واحد روابط عمومی) ضمن اعلام عمومی مربیان سازنده‌ و کشتی‌گیران برتر پس از اتمام هر سال فنی طی مراسمی خاص، نتایج حاصل از رتبه‌بندی یاد شده را به فدراسیون جهانی کشتی اعلام خواهد نمود.
د- فدراسیون کشتی( کمیته مربیان کشتی کشور و حوزه‌ی مدیریتی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی به تفکیک) در اولین فرصت پس از تامین منابع مالی مرتبط با اجرای این طرح نسبت به عملیاتی نمودن مفاد آن اقدام خواهد نمود.
هـ- دستورالعمل اجرایی این طرح از سوی دبیر فدراسیون کشتی به هیات‌های کشتی استان‌ها اعلام خواهد شد.
و- رتبه‌بندی یاد شده سالانه درباره‌ی مربیان سازنده و کشتی‌گیران برتر از سوی هیات‌های کشتی استان‌ها نیز بر مبنای دستورالعمل اجرایی موضوع بند "هـ" این طرح در انتهای سال فنی هر سال صورت خواهد پذیرفت.

 

 

ورود کاربران