جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

اسامي داوران قضاوت كننده در جام بين‌المللي شاهد مشخص شد.

اسامي داوران قضاوت كننده در مسابقات بين‌المللي جام شاهد يادواره شهيد سرلشگر خلبان عباس بابايي كه طي روزهاي 10 و 11 ارديبهشت ماه در رده‌ي سني جوانان و در دو رشته آزاد و فرنگي در شهر قزوين برگزار مي‌شود به شرح زير است:

1- احمد دامغاني‌نژاد (تهران) داور درجه يك بين‌المللي
2- عين‌اله محمدي (تهران) داور درجه يك بين‌المللي
3- اصغر محمدي (تهران) داور درجه يك بين‌المللي
4- حميد امامي (خراسان رضوي) داور درجه يك بين‌المللي
5- عابد هاشمي‌نسب (تهران) داور درجه يك بين‌المللي
6- اردوان صاحب (خوزستان) داور درجه يك بين‌المللي
7- علي‌اكبر صوفي (تهران) داور درجه يك بين‌المللي
8- سيد محمد افتخاريان (البرز) داور درجه يك بين‌المللي
9- عبداله افشار (مازندران) داور درجه دو بين‌المللي
10- سيد حميد مديرطاهري (تهران) داور درجه دو بين‌المللي
11- حسن بذرافشان (خراسان رضوي) داور درجه دو بين‌المللي
12- رضا خداپرست (تهران) داور درجه دو بين‌المللي
13- جواد رجبيان (تهران) داور درجه دو بين‌المللي
14- رضا مستجيري (تهران) داور درجه دو بين‌المللي
15- سهراب دهقان (تهران) داور درجه دو بين‌المللي
16- فريدون عابدين‌نژاد (البرز) داور درجه دو بين‌المللي
17- حسين چرمي (زنجان) داور درجه دو بين‌المللي
18- ابوالفضل سبزعلي (تهران) داور درجه دو بين‌المللي
19- اكبر نصيري (زنجان) داور درجه دو بين‌المللي
20- كوروش تقي‌زاده (بوشهر)- داور درجه دو بين‌المللي
21- ابراهيم كريمي (آذربايجان غربي) داور درجه دو بين‌المللي
22- عباس كارگرپور (فارس) داور درجه دو بين‌المللي
23- غلامرضا طاهرخاني (قزوين) داور درجه دو بين‌المللي
24- رضا نقي‌لو (زنجان) داور درجه دو بين‌المللي
25- حجت‌اله احمدي (ايلام) داور درجه دو بين‌المللي
26- محمد مصلايي پور (يزد) داور درجه دو بين‌المللي
27- محمدرضا ستوده (لرستان) داور درجه دو بين‌المللي
28- محمد رحيم‌پور (كردستان) داور درجه دو بين‌المللي
29- احمد تاجيك (تهران) داور درجه دو بين‌المللي
30- محسن عبداللهي (مازندران) داور درجه دو بين‌المللي

ورود کاربران