جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

در سال جاری میلادی کشورمان دارای 2 داور المپیکی، 25 داور درجه یک بین المللی، 45 داور درجه دو بین المللی، 48 داور درجه سه بین المللی و 6 جدول نویس بین المللی است  که اسامی آنها به شرح زیر است:

داوران درجه المپیکی : 1- علی اکبر طهماسبی 2- بهمن طالبی

 
داوران درجه یک بین المللی :
1- میرزاآقا احمدی 2- محمدرضا عطایی 3- موسی بابایی 4- باقر بهزادنژاد 5- احمد دامغانی نژاد 6- سید محمد افتخاریان 7- حمید امامی  8- محمد ابراهیم امامی 9- عزیزاله اطاعتی 10- سیدعلی گرمرودی 11- حجت اله گودرزی 12- احمد حاج آقاپور 13- محمدعابد هاشمی نسب 14- عین اله محمدی 15- اصغر محمدی 16- محمد ربیع پور 17- اصغر رامبد 18- رمضانعلی رمضان نژاد 19- اردوان صاحب 20- محمود صیاد21- علی اکبر صوفی 22- محمد حسین تقوی 23- محمد علی طاهر زنگنه 24- محمد حسین تام 25- علی زارع شریف


داوران درجه دو بین المللی :
1-سعید عباسی 2-محسن عبدالهی 3-فریدون عابدین نژاد 4-محمد عادل پور 5-عبداله افشار 6-حجت اله احمدی 7-رضا علی کیانی 8-بابک امجدی      9-علی اکبر انصاری 10-علیرضا اعظمی 11-فریدون بخشی نژاد 12-حسن بذرافشان 13-حسین چرمی 14-سهراب دهقان 15-مهدی فخرالدینی16-ناصر فروتن 17-هدایت اله قهری 18-سید حسین حسینی 19-عیسی ایرانی 20-محمد جعفری 21-عباس کارگر پور 22-ابراهیم کریمی 23-جواد کریمی 24-رضا خداپرست 25-منصور کیانی 26-ایرج منصوری 27-محمد مارزی 28-سید حمید مدیر طاهری 29- نادر مرادی راد 30- سید غلامحسین مرتضوی 31- محمد مصلائی پور 32- رضا مستجیری 33- رضا نقی لو 34- اکبر نصیری 35- محمد رحیم پور 36-امیرحسین رهنما 37- جواد رجبیان 38- ابوالفضل سبزعلی 39- ولی اله شربتی 40- عباس شجاعی 41- محمودرضا ستوده 42- کوروش تقی زاده 43- غلامرضا طاهرخانی 44-احمد تاجیک 45-نادر زمانی


داوران درجه سه بین المللی :
1- سعید عباسی 2- وحید عباسی 3- حمیدرضا عابدی 4- مهدی آقاولی 5- کاظم عقیقی 6- محمدعلی احمدی 7- رضا علی اصغری 8- مسعود امجدی 9- جعفر عرصه وزیری 10- قادر باقری 11- غلامرضا بهارلو 12- نادر باریسی 13- داریوش چلوییان 14- مسعود چوبین 15- رحمان دمیرچی 16- حمید دریکوندی 17- بهروز ایل بیگی 18- نصرت اله فرج زاده 19- عبدالرحیم فاتحی 20- شیرزاد غلامزاده 21- بهزاد قربانی 22- مزدک گیتی 23- محمدعلی حبیبی 24- ناصر حسنی 25- بهروز هندی جانی 26- محمدرضا کریمی راد 27- جعفر خان محمدی 28- وحید خوش طینت 29- سیاوش مهتاب منش 30- محمد مینویی 31- محمود مدبر 32- محمد حسین محمد پور 33- رضا محمد نژاد 34- عبدالرضا نباتچیان 35- رسول نظری 36- محمد نقی امیدی 37- ابراهیم رادمرد 38- محمدرضا رحیمی 39- مسعود رستمی پور 40- بیژن روزبهانی 41- نیما صادقی 42- رضا صالح آبادی 43- محمدعلی صمدی 44- ایوب شریف زاده 45- بهنام شیرمحمدی 46- علی سلیمانی 47- سیروس تقی زاده 48- پیمان زارعی


جدول نویسان بین المللی :
1- رضا غلامی 2- حبیب استحمامی 3- علی عینی 4- اصغر رضایی 5- حسین علی آبادی 6- علیرضا وحیدیان پور

 

ورود کاربران