جمعه 23 آذر 1397 Friday 14 December 2018

كلاس داوري فيلا روزهاي 16 تا 18 بهمن ماه در شهر صوفيه بلغارستان برگزار شد و در آن تغييراتي جزئي در مقررات قبلي و در ماده‌هاي 17- 20- 21- 22- 24- 26- 28- 30- 34- 39- 40- 48 و 49 به وجود آمد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون كشتي، بنا به اعلام علي‌اكبر طهماسبي رئيس كميته‌ي داوران اين تغييرات جزئي به شرح زير است:

- از اين پس اگر پاي كشتي‌گيري بطور كامل بيرون رود امتياز دارد (در صورتي كه قبلا اگر يك مقدار از پا  بيرون مي‌رفت نمره مي‌دادند.)
2- ضربه فني از اين پس بدون تأييد رئيس تشك اعتبار ندارد
3- بلوكه كردن فن مجري از حالت سرپا توسط مدافع كه مستقيم به خطر برود 3 امتياز دارد.
4- در كشتي فرنگي ستون كردن پاي مدافع چه از داخل و چه از خارج خطا است.
5- كشتي‌گير در 30 ثانيه مي‌تواند استراحت كند (بنشيند)
6- در حالت خاك جا به جايي كشتي‌گير مدافع به جلو و يا به عبارتي حالت شنا كردن نشان فرار از فن بوده و خطا محسوب مي‌شود.
7- در كشتي آزاد و فرنگي اگر در حالت پل سر كشتي‌گير در حالت خطر مقداري از منطقه زون بيرون رفت ولي هر دو شانه او داخل منطقه ذون بود كه امكان ضربه فني داخل باشد در آن لحظه كشتي قطع نمي‌شود ولي اگر مقداري از سر كشتي‌گيري كه در حالت پل يا خطر است به همراه مقداري از شانه او بيرون رود كه حالت ضربه فني داخل انجام نشود آنوقت كشتي قطع خواهد شد.
8- اگر كشتي‌گير يك فن 5 امتيازي زد حريفش بلافاصله او را بدل كرد و بلافاصله ضربه فني كرد اين ضربه فني معتبر است (اگر با مكث باشد معتبر نيست)
9- اگر كشتي‌گيري يك 3 امتياز داشت و بلافاصله پس از گرفتن 3 امتياز دوم حريفش او را بدل كرده و ضربه فني كند اين ضربه فني معتبر است (اگر با مكث باشد معتبر نيست)
كلاس بازآموزي داوران المپيكي و رؤساي كميته‌ي داوران فدراسيون‌هاي ملي با حضور 89 داور از سراسر دنيا روزهاي 16 تا 18 بهمن ماه صبح‌ها به صورت تئوري در هتل رودينا و عصرها به صورت عملي در سالن ورزشي مركز آموزش كشتي فيلا در شهر صوفيه بلغارستان و با حضور مدرسان برجسته فيلا برگزار شد.

 

ورود کاربران