چهارشنبه 29 خرداد 1398 Wednesday 19 June 2019

سيد محمد خادم حقيقت فرزند حاج سيد مرتضي در تاريخ ششم شهريور ماه 1308 هجري شمسي درمحله درخونگاه تهران متولد شد . وي درسال 1314 هجري شمسي به مدرسه اقدسيه واقع در بازارچه مروي وارد شد . او به مدت 3 سال دراين مدرسه بود و پس از آن به دبستان ثريا واقع درخيابان خيام رفت .

SeyedMohamadKhadem3

ادامه مطلب...

چند ماه بعد از برگـزاري مسابقه هاي جهاني 1954 توكيو ،به دعوت فدراسيون كشتـي سوئد چهار كشـي گير ايراني براي انجام كشتـي هايي دوستانه، درآذرماه 1333 به آن كشـور عزيمت كردند.Takhti7

ادامه مطلب...

قلمي كه چون عصاي موسي معجزه مي آفريد دريكي از آغازين روزي هاي سرد زمستان بر زمين نشست تا اژدهاي بزرگ شود و همچون اسطوره اي قدرتمند و پايدار بر پرچم كشتي ايران جاودان بماند.

MLatif

ادامه مطلب...

مسابقه هاي قهرماني جهاني سال 1959 تهران

Takhti3

ادامه مطلب...

تولد: پنجم شهريور ماه 1309 شمسي در محله خاني آباد ،جنوب شهر تهران. در گذشت و مراسم تدفين در گورستان « ابن بابويه » روز 16 ديماه 1346 شمسي.

Takhti

ادامه مطلب...

با سلام و عرض ادب بحضور عزيزاني كه در اين سايت با ما همراه هستند مروري بر تاريخچه پهلواناني ايراني را كه شرح حال زندگي پهلوانان قديمي ومعاصر ايران ميباشدرا با مراجعه به مطلعين و پيشكسوتان به ياري خداوند آغاز مي نمائيم.Pahlevani

ادامه مطلب...

Mohtasham

صفحه ذهن تاريخ ، مرداني را بياد مي آورد که از ايران برخواسته اند و جهاني شدند . کساني چون کاوه و فريدون که سر لوحه افتخار آفرينان ايراني اند،

ادامه مطلب...

ورود کاربران