چهارشنبه 29 خرداد 1398 Wednesday 19 June 2019

همه مي دانند منصور مهدي زاده سه بار در سالهاي 1961، 1962 ، 1965 ، قهرمان جهان شد و در شمار 3طلايي هاي تاريخ كشتي ايران است. اما اينكه بعد از آن ناكامي در المپيك 1960 رم با وجود شايستگي كامل براي دريافت مدال آنچه بر او در المپيك 1964  توكيو رفت قابل توجه است كه در ذيل به شرح كشتي ها و دلاوريهاي او در بازيهاي المپيك توكيو بپردازيم كه هر دلي را به درد مي آورد.Mehdizadeh0

در اين المپيك 1960 رم مهدي زاده با حسن كنگور ترك مساوي كرد و كنگور قهرمان المپيك شد و مدال طلا گرفت. همچنين درمسابقات جهاني 1963 صوفيه بلغارستان مهدي زاده كشتي ها را بي شكست به پايان رساند. حتي آناتولي آلبول حريف ديرينه جهان پهلوان تختي را نيز با امتياز شكست داد ،در همانسال آلبول مدال نقره گرفت و مهدي زاده بدون رويا روئي با پروادن گار جيف به مدال برنز رسيد و مدال طلا نصيب گارجيف از بلغارستان شد.
قبل از المپيك توكيو مهدي زاده و تختي بيشتر مواقع با هم تمرين مي كردند و تختي و عباس زندي اعتقاد داشتند كه بايد مهدي زاده در المپيك توكيو قهرمان شود ولي تقدير و سرنوشت جور ديگري رقم خورد.
در المپيك توكيو، مهدي زاده با غلبه بر دارنده مدال طلا (‌پروادن گارجيف) از بلغارستان برنده مدال نقره (حسن كنگور ) از تركيه و شكست دادن چندين حريف ديگر و تنها يك مساوي با نقر سوم ( دانيل براند) از آمريكا خود نفر چهارم المپيك شد .
در آن سالها مقررات كشتي سخت و پيچيده و در عين حال نا عادلانه بود و درهر دوره از مسابقات المپيك و جهاني مي شد مشاهده كرد كه كشتي گيراني بدون شكست از دور مسابقات حذف مي شدند و يا بر عكس بودند.
كشتي گيراني كه حتي در فينال هم با باخت يا مساوي روي سكو مي رفتند و مدال هم مي گرفتند.
موضوع مهم درمورد منصور مهدي زاده در المپيك توكيو آن بود كه او نتوانست قبل از رويا رويي با حسن كنگور از تركيه و يا گارجيف از بلغارستان يكي از حريفان خود را ضربه فني كند در نتيجه در فينال با دانيل براند حريف آمريكائي مساوي كرد و صاحب شش نمره منفي شد ونتوانست مدال بگيرد.
تازه بعد از مساوي شدن كشتي هر دو حريف را بروي باسكول بردند و وزن كشتي نمودند بدليل اينكه هر دو حريف از نظر امتياز يكسان بودند ولي در لحظات وزن كشي اين دانيل براند آمريكائي بود كه از مهدي زاده سبكتر بود و به مدال برنز المپيك رسيد.
به كارنامه مهدي زاده در المپيك 1964 توكيو مي نگريم تا به ارزش كشتي هاي او پي ببريم:
1- گزاهولوسي حريف مجارستاني را با امتياز 0-2 مغلوب كرد .
 2- با دانيل براند آمريكايي مساوي كرد .
3- بر رودلف كوبلت از سوئيس با امتياز پيروز شد.
4- كارخارق العاده مهدي زاده از اين دور آغاز شد كه وي موفق شد حسن كنگور از تركيه را با اميتاز شكست دهد.
( در اين مرحله، امتياز منفي مهدي زاده 5 شد و نمره منفي حسن كنگور 4 بود)
5- مهدي زاده، پروادن گارجيف بلغاري قهرمان المپيك را با امتياز مغلوب نمود و بدون باخت ( باشش نمره منفي از جدول كنار رفت ).
مهدي زاده قبلا نيز بارها بر گارجيف و كنگور پيروز شده بود .
اين بود سرنوشت ناگوار منصور مهدي زاده در المپيك توكيو، كه شايد مثل آن در تاريخ كشتي كمياب و حتي بي نظير باشد. مهدي زاده يكي از مقتدرترين كشتي گيران جهان بود كه در مسابقات رسمي و غير رسمي بر نامدارترين قهرمانان دنیا و المپیك، از جمله پروادن گارجيف از بلغارستان، حسن كنگور از تركيه، بوريس گورويج و آقابيگيان از شوروي، احمد آييك از تركيه،گزاهولوسي از مجارستان، آناتولي آلبول از شوروي، شوئيچي گاونو از ژاپن، هانس آنتونسون از سوئد، فرانسيس بالواز روماني و خيلي ديگر از قهرماناني كه هر كدام چندين مدال رنگارنگ المپيك و جهان را در آرشيو افتخارات خود دارند پيروز شده است .
افتخارات خود دارند پيروز شده است .
درمسابقات جهاني توليدو آمريكا سال 1962 مهدي زاده در وزن ششم كشتي هاي بسيار خوبي گرفت و بر چند قهرمان نامي جهان در وزن 87 كيلو گرم غلبه كرد و طي 3  شب هفت بار كشتي گرفت كه چهار كشتي آخري در روز سوم مسابقات انجام شد و بدين ترتيب توانست مقام قهرماني جهان را حفظ كند. او قبل از حسن كنگور با بوريس گورويچ از شوروي روبرو شد و نامبرده را با امتياز شكست داد، لازم به توضيح ميباشد درسال 1340 در شوروي در مسابقات دوستانه تيم كشتي ايران با تيم كشتي شوروي بوريس گورويچ دوشب متوالي تختي را با امتياز شكست داد. ولي تختي در شب اول مسابقات جهاني يوكوهاما (ژاپن) توانست گورويچ را شكست دهد.
مهدي زاده دركشتي فينال با آنكه از حسن كنگور بيشتر نشان ميداد، اما چون نتيجه مساوي كشتي براي مقام قهرماني مهدي زاده كافي بود پس همان كار را انجام داد و قهرمان جهان شد.
مهدي زاده در دور اول : استكل كانادايي را با امتياز برد
مهدي زاده در دور دوم : پروادن گارجيف بلغاري را ضربه فني كرد
مهدي زاده در دور سوم : گزاهولوسي مجاري را با امتياز شكست داد
مهدي زاده در دور چهارم : فرانسيسكو بالو از روماني را با امتياز برد
مهدي زاده در دور پنجم : قهرمان ژاپن شوئيچي كاوانو را با امتياز برد
مهدي زاده در دور ششم : بوريس گورويچ از شوروي را با امتياز مغلوب كرد
مهدي زاده در دور هفتم : با حسن كنگور از تركيه كشتي را مساوي كرد و به مدال طلا رسيد
مهدي زاده سال 1963 مسابقات جهاني صوفيه بلغارستان در وزن 87 كيلوگرم مدال برنز گرفت. در اين مسابقات بر احمد آئيك از تركيه كه بعدها قهرمان جهان و المپيك شد پيروز شد و آناتولي آلبول روسي را هم شكست داد و بدون كشتي با نفر اول جهان يعني پروادن گارجيف به مقام سوم رسيد و مدال برنز گرفت. در حالي كه آلبول مدال نقره گرفت ! احمدآئيك در مسابقات جهاني صوفيه عنوان پنجم را به دست آورد.
 سال 1965 مسابقات جهاني منچستر در وزن 87 كيلوگرم برنده مدال طلا شد. در اين مسابقات فرانسيسكو بالو از روماني دوم شد و پروادن گارجيف از بلغارستان سوم. در همين وزن شوتالوميدزه از شوروي كه بعدها قهرمان المپيك و جهان شد به مقام چهارم رسيد و گزاهولوسي از مجارستان كه از سال 1961 همچنان در ميدان حضور داشت عنوان پنجم را با واين باگمن آمريكايي شريك شد.
مسابقات جهاني سال 1966 توليدو آمريكا مهدي زاده پس از چندين دوره كشتي با رقيبان بلغار و ترك و مجار و پس از مساوي نمودن با حريف روس از جدول بيرون رفت و عنوان چهارم جهان را كسب كرد. همان سال در بازيهاي المپيك آسيايي 1966 بانكوك با كشتي هاي خوبي كه گرفت مجدا توانست مدال طلاي بازيهاي آسيايي بانكوك را به دست آورد.
مهدي زاده در بازيهاي المپيك 1968 مكزيكو براي آخرين بار در تيم ملي كشتي ايران شركت كرد. در آن بازيها آنقدر از مسئولين وقت فدراسيون كشتي و سازمان تربيت بدني بي محبتي  ديد كه حتي در روز افتتاح مسابقات المپيك پرچم مقدس كشور را از كاپيتان تيم كشتي ايران ( مهدي زاده ) گرفتند و نگذاشتند كه در افتتاح مسابقات او با پرچم ايران رژه برود ( در المپيك 1964 توكيو (ژاپن) همين بلا را سرغلامرضا تختي آوردند و درست روز رژه و افتتاح مسابقات المپيك پرچم را از او گرفتند و به او تكليف نمودند كه بايد داخل صف قهرمانان رفته و رژه برود و او هم بخاطر مردم ايران و روح بزرگي كه داشت اينكار را انجام داد ).
همين نا ملايمات در مكزيكو باعث شد كه مهدي زاده در جريان كشتي اول خود با فرانسيسكو بالو از روماني دچار تنگي نفس و انسداد قلبي شود و به بيمارستان انتقال داده شد و نتوانست درصحنه بماند. اين سومين المپيك براي مهدي زاده و پايان افتخار كشتي براي او بود.....
عباس زندي، قهرمان جهان و پهلوان كشور گفت : قهرمان جهان قويتر از مهدي زاده هرگز نديدم.
عباس زندي همان كه شگفت ترين نتيجه ممكن را در مسابقات جهاني 1954 توكيو با بدست آوردن مدال طلاي وزن ششم بدست آورد، شهره خاص و عام است، پهلوان 3 سال و صاحب بازوبند پهلواني و حاضر در 3 المپيك 1948 لندن، 1952 هلسينگي، 1956 ملبورن (استراليا) وقتي در بازيهاي المپيك 1964 توكيو و 1968 مكزيكو بعنوان سرمربي افتخار همراهي و همگامي ملي پوشان نصيبش شد فرصت كافي داشت تا مهدي زاده را زير ذره بين بگذارد. او در باره مهدي زاده اي كه روز چهارم اكتبر 1964 بر دارندگان مدالهاي طلا و نقره وزن ششم غلبه كرد بعدها گفت، من يك كشتي گير سنگين وزن بودم و در سه المپيك هم در ميدان مبارزه با قوي ترين حريفان 79، 87 كيلوگرم مبارزه كردم، مبارزه ها را ديدم و همه را مورد سنجش قرار دادم ولي وقتي در تراز وي قياس و برابري مهدي زاده را با آنها در كفه قياس قرار مي دهم، هيچ كس را قويتر از منصور نديدم. او كشتي گيري بود فوق العاده نيرومند كه اجازه نمي داد كسي به حد و مرز او نزديك شود، اگر از او فقط سه مدال طلا در ويترين افتخاراتش مشاهده مي شود آنرا نشانه برتري حريفان ندانيد. او بواسطه وزن كم كردن ( 14 كيلو ) و مسائل حاشيه اي نتوانست شمار مدالهاي قهرماني خود را بالا و بالاتر ببرد.
توفيق روز افزون براي مهدي زاده و خانواده محترمش و كليه قهرمانان و خانوادهاشان را از ايزدمنان خواستاريم.

یادمان های تصویری

M%20mehdizade7

سكوي وزن ششم مسابقات جهاني سال 1963 صوفيه بلغارستان در آنسال منصور مهديزاده بدون كشتي با گارجيف قهرمان وزن جهان با پيروزي بر آناتولي آلبول از شوروي و مساوي با بالو از روماني بروي سكوي سوم ايستاد و از بخت بد ناليد و گريه كرد.
1- پروادن گارجيف از بلغارستان مدال طلا
2- آناتولي آلبول را شوروي مدال نقره
3- منصور مهديزاده از ايران مدال برنز
M%20mehdizade8
براستي كه هر دو جهان پهلوان اند و هر دو قهرمان جهان

و هر دو كاپيتان تيم ملي كشتي ايران، منصور مهديزاده و غلامرضا تختي

M%20mehdizade9gp6

سال 1340 تركيه (آنكارا) تيم كشتي ايران قهرمان ارتشهاي جهان ايستاده از راست بچپ: محمد ايراني ( دبيرفدراسيون ) محمد آهنچي ، منصور سرداري- منوچهر قره گزلو ( رئيس فدراسيون كشتي )، محمد علي صنعت كاران، قاسم قائمي، منصور مهديزاده ، ناصرگيوه چي (مربي ) نشسته از راست:
پرويز سيروس پور، جبار بايرام جهاني، محمد پذيرائي – عباس زندي و عزيزكياني

M%20mehdizade10


قهرمان تيم ملي كشتي آزاد ايران كه در المپيك 1964 توكيو ( ژاپن ) شركت كردند از راست بچپ عبارتند از : غلامرضا تختي ، منصور مهديزاده، محمد علي صنعت وكاران، عبدالله موحد. نشسته از راست محمد ابراهيم سيف پور، عبدالله خدابنده، سيدعلي اكبر حيدري
M%20mehdizade11

در فاصله استراحت كشتي هاي تختي، منصور مهديزاده بعنوان كوچ تختي را راهنمائي مي نمود

M%20mehdizade12

بازيهاي المپيك آسيائي سال 1966 بانكوك
تيم كشتي ايران و همراهان ايستاده از راست بچپ محمود ملا قاسمي ( داور) ، محمود مغزي پور، منصور مهديزاده ، منصورمهدي زاده ، منوچهرقره گزلو(رئيس فدراسيون ) سيد محمدخادم حقيقت ( نائب رئيس فدراسيون) اسكندرفيلابي، عبدالله موحد واستاد رحمت الله غفوريان ( مربي ) نشسته از راست محمدعلي فرخيان، سيدعلي اكبر حيدري، محمدابراهيم سيف پور و سيد حسين تهامي

M%20mehdizade13
عباس زندي، قهرماني كه در 18 سالگي صاحب بازوبند پهلواني گرديد و چندين مرتبه قهرمان جهاني و قهرمان بازيهاي آسيائي و پهلوان پايتخت و سالها مربي تيم كشتي ايران و بدفعات متوالي با مهديزاده تمرين مي‌كرد.

ورود کاربران