چهارشنبه 29 خرداد 1398 Wednesday 19 June 2019

عبدالله موحد اردبيلي دارنده يك مدال طلاي المپيك و 5 مدال طلاي جهان . عبدالله موحد درزماني به شهرت رسيد كه بزرگاني همچون غلامرضا تختي، منصور مهدي زاده، ابراهينم سيف پور، محمد علي صنعت كاران و امامعلي حبيبي به مقام قهرماني جهان دركشتي آزاد دست يافته بودند .

Movahed Small

 موحد از جمله ورزشكاران نخبه و همه فن حريف بود كه قبل از ورود به جرگه كشتي گيران ، درشهرستان بابلسر در رشته هاي واليبال و قايقراني متبحر و در آن شهرستان بعنوان ورزشكاري كاردان مشهور بود . ازهنگامي كه عبدالله موحد به تمرينات كشتي روي آورد تا موقعي كه دراين رشته به موفقيت رسيد ، يك دوران كوتاه بود .موحد پر استعداد دراين فاصله زماني خود را خوب نشان داد .گرچه عبدالله موحد در آغاز دوران پيشرفت نتوانست در برابر محمد علي صنعتكاران خودي نشان دهد ، اما روش كشتي گيري وي ثابت كرد كه موحد مي تواند در آينده يي نه چندان دور در صحنه كشتي ايران و جهان كاملا خود نمايي كند . دراسفند ماه سال 1340 تيم ملي كشتي آزاد شوروي براي انجام چند ديدار دوستانه ،با همه توان و در اختيار داشتن قهرمانان شناخته شده خود به تهران آمد . در آن تيم شوروي ،كشي گيراني همچون الكساندر مدويد و الكساندر ايوانيسكي هنوز ناشناخته بودند . روسها در وزن چهارم چهره يي به نام «زاربگ برياشويلي » را همراه خود  داشتند . موحد ،نه درتيم ملي ، بلكه در تيم دوم يا منتخب شهرستانهاي ايران با اين كشتي گير روس روبرو شد و با پيروزي درخشاني كه بر « بريا شويلي » بدست آورد بعنوان بهترين كشتي گير ايراني شناخته شد و براي اولين بار نامش در كشتي ايران بر سرزبانها افتاد . روسها نيز از پديده يي به نام «موحد » ياد كردند، راديو مسكو در آن زمان گفت كه موحد موفق ترين كشتي گير ايراني بود، اين موفقيت دروزن 67 كيلو گرم آن زمان به دست آمد كه محمد علي صنعتكاران نفر اول تيم ملي در اين وزن بود .

صنعتكاران كه درمسابقات جهاني 1961 يو کوهاما ( 1340 ) در وزن چهارم مدال طلا را گرفته بود ،براي آنكه به مسابقات جهاني سال بعد (1962) توليدو ، برود درسد موحد متوقف شد .يعني كشتي صنعت كاران - موحد به تساوي انجاميد ، ليكن با صلاحديد حبيب الله بلور (سرمربي وقت تيم ملي ) چون محمد علي صنعتكاران قهرمان جهان بود ، وي براي تيم ملي انتخاب شد و موحد نيز بعنوان فرد ذخيره به توليدو 1962 اعزام گشت .موحد كشتي گيري نبود كه تنها به سفر بينديشد ، بلكه او به توليدو رفت  تا با مشاهده كشتي بهترين هاي جهان كسب تجربه كند . حاصل اين مشاهدات و تجربه اندوزي را در سالهاي بعدي از «موحد » شاهد بوديم .

موحد قهرماني خود ساخته و «بي باك » بود كه درهر ميداني شعار «خواستن ،توانستن است » را عملا نشان مي داد . با صعود صنعتكارن به وزني بالاتر وزن پنجم 87 كيلو، موحد از سال 1963 عملا عضو ثابت تيم ملي شد و به دنبال حضور در چند مسابقه بين المللي مهم كه قرين توفيق بود براي نخستين بار در مسابقات جهاني صوفيه بلغارستان درهمين سال 1963 شركت كرد و دروزن 70 كيلو گرم (وزن تازه به جاي 67 كيلو ) علي رغم پيروزي هاي خوبي كه به دست آورد ، عنوان ششم مشترك را به همراه «اينو ولچف »  از بلغارستان حائز شد .

در المپيك 1964 توكيو نيز كشتي موحد- ولچف به تساوي انجاميد . كشتي موحد با « ايوائوهوريو چي » از ژاپن نيز مساوي شد . اما به دليل آن كه موحد كشتي هاي ديگر خود را با امتياز برده بود ، بدون حتي يك باخت و با 7 نمره منفي از مدال دور شد و سرانجام عنوان پنجم مشترك را به  اتفاق «گريگوري روث » از امريكا ، دونگ – جو –چونگ از كره ،وزاربگ بريا شويلي  از شوروي بدست آورد ! درحاليكه دو كشتي گير مساوي كننده با موحد (ولچف و هوريوچي ) به ترتيب مدال طلا و برنز را  دريافت كردند ! به اين ترتيب ،عبدالله موحد با وجود شايستگي نام و ابراز وجود درمسابقه هاي جهاني 1963 صوفيه بلغارستان والمپيك 1964 تو كيو ، از دستيابي به مدال محروم و كساني روي سكوها قرار گرفتند كه قبلا درديدارهاي دوستانه و حتي رسمي به موحد باخته بودند .

آغاز درخشش و درنورديدن مدالهاي طلا

عبدالله موحد از سال 1965 خود را به عنوان كشتي گيري نابغه و شايسته به جهان كشتي معرفي كرد و توانست شش سال پي در پي به مدالهاي طلاي جهان و المپيمك چنگ بزند . درعين حال ، وي دربسياري از مسابقه هاي مهم بين المللي نيز صاحب مدالهاي ارزنده شد . موحد در مسابقه هاي قهرماني جهان درمنچستر سال 1965 اولين مدال طلا را دشت كرد و درخشش استثنايي وي به مدت شش سال ادامه يافت .

عبدالله موحد بعداز المپيك 1972 مونيخ و آن ناهنجاريها  و محروميت از كشتي به آمريكا مهاجرت كرده و چند سال پيش كه خبرنگار راديو بي .بي .سي يا آمريكا مي خواست از وي در مورد كشتي سئوال كند ، وي گفت : «نمي خواهم هرگز راجع به كشتي صحبت كنم »!

موحد ،چندين سال پيش به ايران دعوت شد و درجريان مسابقات بين المللي جام غلامرضا تختي موردتشويق 13 هزار تماشاگر حاضر درتالار مجموعه ورزشي آزادي قرار گرفت و شور وهيجان چنان بود كه اشک از چشمان «پرطلايي ترين كشتي گير تاريخ ايران » سرازير شد. او گفت : 

«من ،هرگز اين لحظه ها رافراموش نمي كنم .»

كارنامه افتخارات عبدالله موحد

 

 1. 1962- جهاني توليدو آمريكا (ذخيره محمد علي صنعتكاران ) وزن 70 كيلو .  
 2. 1963- جهاني صوفيه ، عضو تيم ملي ( نفر ششم مشترك با اينو ولچف ازبلغارستان ) وزن 70 كيلو .
 3. 1964 – المپيك توكيو ژاپن (نفر پنجم مشترك باكشتي گيراني از آمريكا ، كره جنوبي و شوروي ) وزن 70 كيلو .
 4. 1965 – جهاني منچستر مدال طلا وزن 70کبلو، نفر دوم محمود آتالاي از تركيه و نفر سوم زاربگ بريا شويلي از شوروي 
 5. 1966 –جهاني توليدو آمريكا مدال طلا وزن 70 كيلو، نفر دوم ايوائوهوريوچي از ژاپن و نفر سوم آگرالي از تركيه 
 6. 1967 –جهاني دهلي هندوستان مدال طلا وزن 70 كيلو، نفر دوم زاربگ بريا شويلي از شوروي  ونفر سوم اينو ولچف از بلغارستان 
 7. 1968 – المپيك مكزيكو مدال طلا وزن 70 كيلو، نفر دوم اينو ولچف از بلغارستان و نفر سوم سري تردانزان داريا از مغولستان 
 8. 1969 – جهاني ماردل پلاتا مدال طلا وزن 68 كيلو، نفر دوم اينوولچف از بلغارستان و نفر سوم نوادرخوخا شويلي از شوروي 
 9. 1970 – جهان ادمونتون كانادا مدال طلا وزن 68 كيلو، نفر دوم اسماعيل يوازسينف از بلغارستان و نفر سوم باب دوگلاس از آمريكا 
 10. 1971 – جهاني صوفيه بلغارستان عنوان چهارم جهان وزن 68 كيلو، نفر اول دان گيبل از امريكا 
 11. 1972- المپيك مونيخ .موحد آغازي خوب داشت اما به دليل آسيب ديدگي به كشتي هاي خود ادامه نداد . در وزن 68 كيلو باز دان گيبل مدال طلا گرفت به اين ترتيب عبدالله موحد با دريافت 6 مدال طلا از مسابقه هاي قهرماني جهان و المپيك براي هميشه كنارگيري كرد .

 

وي با در اختيار داشتن 6 مدال طلا ،پر طلاترين كشتي گير تاريخ كشتي ايران محسوب مي شود و تصور نمي شود تا چند دهه ديگر نيز كشتي گيري از ايران بتواند به حدنصاب عبدالله موحد برسد !

عبدالله موحد ، دو بار نيز دربازيهاي آسيايي شركت فعال داشت كه درسال 1966 بازيهاي آسيايي بانكوك در وزن 70 كيلو ، علي رغم تساوي با «توبيدا » از ژاپن ،به دليل امتياز منفي كمتر ، مدال طلا گرفت و در بازيهاي آسياي ي1970 كه باز دربانكوك برگزار شد با ّ«كيكووادا » از ژاپن درفينال مساوي شد كه چون هر دو كشتي گير طبق مقررات آن زمان از هر حيث برابر بودند، مشتركا اول شدند. 

عبدالله موحد درسال 1962 مسابقات جهاني توليدو آمريكا ، رزو محمد علي صنعت كاران بود، دراين تصوير قهرمانان درضيافت سفارت ايران بعد از پايان مسابقات مشاهده مي شوند. 

 Movahed1

سكوي وزن چهارم مسابقات جهاني سال 1965 منچستر و اولين مدال طلا عبدالله موحد نفر دوم محمود آتالاي ازتركيه نفر سوم زاربگ بريا شويلي از شوروي كه روي سكو غايب ميباشد .

Movahed2

 سكوي وزن چهارم مسابقات جهاني توليدو آمريكا سال 1966، عبدالله موحد مدال طلا  - ايوائو هوريوچي از ژاپن مدال نقره و آگرالي از تركيه مدال برنز 

 Movahed3

 درمسابقات جهاني ماردل پلاتا آرژانتين عبدالله موحد با يك دوخم بسيار عالي اينو ولچف حريف بلغاري خود را اينچنين بخطر انداخته است .

Movahed4

سكو ي وزن چهارم المپيك 1968 مكزيك عبدالله موحد دارنده مدال طلا ، اينو ولچف از بلغارستات مدال نقره و سري تردانزان داريا از مغولستان 

 Movahed5

قهرمانان تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي باتفاق مربيان و سر پرستان اعزامي به مسابقات جهاني ماردل پلاتا آرژانتين سال 1969 

 Movahed6

صحنه اي از كشتي عبدالله موحد و اسماعيل يوسينف از  بلغارستان كه موحد با فن سگك حريف را بخطر انداخته است .

Movahed7

Movahed8

 

 

 

 

ورود کاربران