چهارشنبه 29 خرداد 1398 Wednesday 19 June 2019

Takti111%29


 تختي واژه اي آشنا و اعتباري براي ورزش ايران زمين.

غلامرضا تختی اينگونه است که نامش نه در عرصه ما و نه محدود به مرز هاي کشور ما بلکه در تمام زمان و مکانها جاودان خواهد ماند. در اين تصوير شاه، سران کشوری و لشکری و امرای ارتش هم دور تا دور ایستاده اند. تختی در مقابل دیدگان شاه، بازوبند پهلوانی کشتی ایران را کسب کرد. در اتمام کار و زمان اهداء بازوبند پهلواني و گردن آويز تختي مي بايست سرش را خم مي کرد تا شاه، نشان پهلواني را دور گردنش بیاندازد. اما نکرد! شاه هم به روی خودش نياورد و دست هایش را بالاتر برد و مدال را به جهان پهلوان تقدیم کرد به مردی که هیچ گاه، سر خم نکرد.

 

Takhti Rastghamat

روحش شاد و يادش گرامي باد.

ورود کاربران