شنبه 4 فروردين 1397 Saturday 24 March 2018
narsisتوجه به سلامتي جسماني در زمان کار با رايانه


با توجه به اينکه افراد مدت زمان زيادي را بکار با رايانه مشغول بوده و از صدمات ناشي از آن آگاه نيستند، نرم افزار کم حجم و سريع نارسيس بعنوان يادآوري کننده نرمشهاي اختصاصي کار با رايانه ابزار خوبي به حساب مي آيد.


اين برنامه کاربردي و کم حجم را از اين آدرس دانلود نمائيد.

ورود کاربران