چهارشنبه 23 آبان 1397 Wednesday 14 November 2018
narsisتوجه به سلامتي جسماني در زمان کار با رايانه


با توجه به اينکه افراد مدت زمان زيادي را بکار با رايانه مشغول بوده و از صدمات ناشي از آن آگاه نيستند، نرم افزار کم حجم و سريع نارسيس بعنوان يادآوري کننده نرمشهاي اختصاصي کار با رايانه ابزار خوبي به حساب مي آيد.


اين برنامه کاربردي و کم حجم را از اين آدرس دانلود نمائيد.

ورود کاربران