چهارشنبه 30 مرداد 1398 Wednesday 21 August 2019

DonyaeKoshti64شماره 64 مجله بین المللی دنیای کشتی منتشر شد

به گزارش کهن بوم، شماره 64 مجله بین المللی دنیای کشتی با مدیر مسئولی جبرئییل خانبابایی و سردبیری سید حسن بازیار منتشر شد.
همچنین علی رجبی به عنوان مدیر راوبط عمومی و محمد رضا نوایی،عبدالرضا محمودی سرای،علی مدهنی،یونس همیالی،عطا حقایقی،مجید حاتمی و...به عنوان نویسنده با مجل دنیای کشتی همکاری می کنند.
تحلیل و بررسی رقابت های جام جهانی 2015آمریکا،شرحی بر زندگی علیرضا دبیر،عسکری محمدیان،دیوید شولتز،حسن یوسفی افشار،گزارش اختصاصی از وضعیت کشتی شاهین شهر،کرمانشاه،کنگاور و ایذه، گفتگو با مت غفاری ستاره ایرانی تبار کشتی آمریکا از جمله بخش های خواندنی این شماره هستند.
ماهنامه دنیای کشتی تنها نشریه تخصصی ورزش کشتی در ایران و تنها نشریه دوزبانه ورزش کشتی در جهان محسوب می شود.

ورود کاربران