چهارشنبه 30 مرداد 1398 Wednesday 21 August 2019

MrsPanahiZadeh فرناز پناهی زاده بعنوان مسئول واحد امور بین الملل فدراسیون کشتی منصوب شد.

در حکم پناهی زاده آمده است: نظر به تجربیات و سوابق سرکارعالی به موجب این حکم به سمت مسئول واحد امور بین الملل فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.

فدراسیون کشتی از تلاش ها و زحمات جناب آقای سلطانعلی ترخاق ریاست پیشین این واحد تشکر نمود.

امید است که با این انتخاب شاهد تحولی در حضور هرچه بیشتر بانوان در عرصه رشته اول کشور باشیم. 

اعضاء موسسه کهن بوم نیز انتخاب ایشان برای هدایت این سمت را تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت می نماییم.

ورود کاربران